sociaal

Om sociaal te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat we op een constructieve manier met elkaar omgaan en rekening houden met ieders noden. Zwakkeren vallen bij ons niet uit de boot, integendeel: we hebben oog voor zwakkeren en spannen ons in om ze op te nemen in de groep. Onze zorgzame aandacht voor anderen zorgt dat we écht deel uitmaken van een groep.