Burgerschap

Bs de Linde wil zijn leerlingen maximaal voorbereiden om als actieve burgers deel te nemen aan de maatschappij van vandaag én morgen en die ook actief mee vorm te geven : samen leren samenleven !