bs de Linde

                                

Vrijdag 28 juni halve dag school

(geen brede school - strooppotje is open) 

29 augustus infoavond ( vanaf 18u30)

openingsuren vakantie : tem 5/07  en vanaf 19 augustus 

( van 9u - 15u, woe 9u - 12u)